OTEVŘENO

prodejna VČELÍN zůstává v provozu.

 

Platí výjimka pro výdejny zásilek třetích stran a výjimka na zásobování

drobného zvířectva.

 

 

Váš Včelí n TEAM